Zostałem e-Rezydentem w Estonii

Zostałem wirtualnym obywatelem Estonii. Pojęcia e-rezydenta Estonii nie należy utożsamiać z obywatelstwem tego kraju. W ten sposób nie można więc korzystać z możliwości fizycznego wjazdu na teren Estonii czy Unii Europejskiej ani uzyskać praw wyborczych. E-rezydent to wirtualny obywatel, który otrzymuje elektroniczną kartę ID. Dzięki niej można zyskać dostęp do estońskich e-usług, szczególnie w zakresie zakładania i prowadzenia firmy. Karta ID potwierdza cyfrową tożsamość danej osoby i nie może być używana poza Internetem.

Ciekawy artykuł na ten temat można przeczytać tutaj eRezydent